ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η/Γ: 05/2010, ΕΣΟ: 49957, Fide: 25879650

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 923 0
2020B 923 4
2020A 907 2
2019B 903 4
2019A 913 6
2018B - 1
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -