ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 09/2004, ΕΣΟ: 49958, Fide: 25879260

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1435 0
2020B 1435 0
2020A 1435 7
2019B 1384 26
2019A 1210 13
2018B 1170 9
2018A 1092 17
2017B 1209 3
2017A 1193 7
2016B - 0
Παλαιότερα -