ΣΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 49963 | Fide: 25895370 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 830 0
2023Α 830 0
2022B 830 0
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 0
2018B 830 0
2018A 830 5
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -