ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 49964 | Fide: 25889974 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 914 0
2023Α 914 0
2022B 914 0
2022A 914 0
2021B 914 1
2021A 918 0
2020B 918 3
2020A 874 0
2019B 874 0
2019A 874 4
2018B 851 6
2018A 830 18
2017B - 3
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -