ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 05/2007, ΕΣΟ: 49973 | Fide: 42100640 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1023 0
2023B 1023 0
2023Α 1023 0
2022B 1023 0
2022A 1023 0
2021B 1023 0
2021A 1023 0
2020B 1023 0
2020A 1023 9
2019B 991 0
2019A 991 3
2018B 1011 6
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -