ΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 11/2009, ΕΣΟ: 49999 | Fide: 25868438 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 870 0
2021B 870 3
2021A 867 0
2020B 867 1
2020A 877 0
2019B 877 8
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -