ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ-ΚΡΑΤΥΛΟΣ

Η/Γ: 06/1997, ΕΣΟ: 50002 | Fide: 25881388

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 3
2016B - 0
Παλαιότερα -