ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ

Η/Γ: 09/2011, ΕΣΟ: 50029 | Fide: 25884220 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1020 1
2023Α 993 10
2022B 949 0
2022A 919 9
2021B 830 6
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -