ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 11/2007, ΕΣΟ: 50041 | Fide: 25885723 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 3
2023B - 0
2023Α - 1
2022B - 0
2022A - 1
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι