ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 05/1980, ΕΣΟ: 50042 | Fide: 25884042 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 4
2022B - 0
2022A - 4
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 4
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι