ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 50055 | Fide: 25889800 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 905 0
2023Α 905 2
2022B 888 0
2022A 888 0
2021B 888 0
2021A 888 0
2020B 888 0
2020A 888 8
2019B - 2
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι