ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 50055, Fide: 25889800

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 888 0
2020B 888 0
2020A 888 8
2019B - 2
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι