ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 08/2003, ΕΣΟ: 50058 | Fide: 25877542 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1097 0
2022A 1097 0
2021B 1097 7
2021A 1070 0
2020B 1070 0
2020A 1070 0
2019B 1070 6
2019A 960 13
2018B 954 11
2018A 1074 10
2017B 1074 11
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι