ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 12/1959, ΕΣΟ: 50068 | Fide: 25864270 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -