ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΕΙΡΗΝΗ

Η/Γ: 10/2006, ΕΣΟ: 50070 | Fide: 25883704 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1283 5
2023B 1323 0
2023Α 1323 9
2022B 1373 0
2022A 1373 4
2021B 1367 6
2021A 1413 0
2020B 1413 7
2020A 1463 16
2019B 1441 41
2019A 1456 24
2018B 1475 31
2018A 1032 28
2017B 988 10
2017A - 1
2016B - 0
Παλαιότερα -