ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΕΙΡΗΝΗ

Η/Γ: 10/2006, ΕΣΟ: 50070, Fide: 25883704

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1413 7
2020A 1463 16
2019B 1441 41
2019A 1456 24
2018B 1475 31
2018A 1032 28
2017B 988 10
2017A - 1
2016B - 0
Παλαιότερα -