ΗΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/2006, ΕΣΟ: 50072, Fide: 25885669

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1082 0
2021A 1082 0
2020B 1082 0
2020A 1082 0
2019B 1082 0
2019A 1082 9
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -