ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 50073, Fide: 25881540

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 948 7
2020A 966 8
2019B 930 9
2019A 898 13
2018B 871 8
2018A 830 9
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -