ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 50073 | Fide: 25881540 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 948 0
2023Α 948 0
2022B 948 0
2022A 948 0
2021B 948 0
2021A 948 0
2020B 948 7
2020A 966 8
2019B 930 9
2019A 898 13
2018B 871 8
2018A 830 9
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -