ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η/Γ: 11/1996, ΕΣΟ: 50077, Fide: 25889869

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1512 6
2021A 1465 0
2020B 1465 7
2020A 1463 9
2019B 1470 0
2019A 1470 6
2018B 1483 22
2018A 1425 15
2017B 1309 20
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -