ΤΑΧΥΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η/Γ: 03/2010, ΕΣΟ: 50078 | Fide: 42107881

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 864 0
2021B 864 7
2021A 890 0
2020B 890 0
2020A 890 0
2019B 860 0
2019A 830 10
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι