ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 04/2006, ΕΣΟ: 50085 | Fide: 25883330 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1196 0
2023Α 1196 5
2022B 1208 0
2022A 1208 8
2021B 1198 2
2021A 1184 0
2020B 1184 0
2020A 1184 10
2019B 1066 0
2019A 1066 5
2018B 987 6
2018A 958 6
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -