ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 07/2006, ΕΣΟ: 50100 | Fide: 25885790 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 4
2019A - 4
2018B - 1
2018A - 1
2017B - 1
2017A - 1
2016B - 0
Παλαιότερα -