ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΓΚΑΓΚΙΚ

Η/Γ: 09/2003, ΕΣΟ: 50107 | Fide: 25889168 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1341 28
2023B 1227 19
2023Α 1235 31
2022B 1146 0
2022A 1146 0
2021B 1146 0
2021A 1146 0
2020B 1146 0
2020A 1146 15
2019B 995 5
2019A 971 17
2018B 1009 7
2018A 1001 4
2017B 1005 12
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -