ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 11/2010, ΕΣΟ: 50123, Fide: 25888803

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 1
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -