ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 11/2010, ΕΣΟ: 50124, Fide: 25888790

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 904 0
2020A 904 5
2019B 894 5
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -