ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 11/2010, ΕΣΟ: 50124 | Fide: 25888790 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1005 2
2023B 1024 1
2023Α 1001 0
2022B 1001 4
2022A 956 6
2021B 912 2
2021A 904 0
2020B 904 0
2020A 904 5
2019B 894 5
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -