ΤΣΕΛΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 07/2010, ΕΣΟ: 50134, Fide: 25883593

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 1
2018A - 1
2017B - 1
2017A - 1
2016B - 0
Παλαιότερα -