ΑΡΓΥΡΟΣ-ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 07/2006, ΕΣΟ: 50137 | Fide: 42111749

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 884 0
2021A 884 0
2020B 884 0
2020A 884 0
2019B 884 0
2019A 884 7
2018B 913 5
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -