ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 50149 | Fide: 358211008 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1903 18
2023Α 1863 5
2022B 1898 27
2022A 1751 9
2021B 1742 35
2021A 1612 0
2020B 1612 7
2020A 1541 13
2019B 1492 23
2019A 1400 9
2018B 1191 15
2018A 1243 6
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -