ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 50151 | Fide: 25897276 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 3
2023Α - 2
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 1
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι