ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 10/2002, ΕΣΟ: 50154, Fide: 25867849

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1028 0
2020B 1028 0
2020A 1028 0
2019B 1028 2
2019A 1062 5
2018B 1016 7
2018A 1092 14
2017B 1043 5
2017A 1041 11
2016B - 0
Παλαιότερα -