ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 10/2002, ΕΣΟ: 50154 | Fide: 25867849 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1028 0
2023Α 1028 0
2022B 1028 0
2022A 1028 0
2021B 1028 0
2021A 1028 0
2020B 1028 0
2020A 1028 0
2019B 1028 2
2019A 1062 5
2018B 1016 7
2018A 1092 14
2017B 1043 5
2017A 1041 11
2016B - 0
Παλαιότερα -