ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 08/2007, ΕΣΟ: 50173 | Fide: 25883631 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 985 0
2023Α 985 0
2022B 985 0
2022A 985 1
2021B 960 0
2021A 960 0
2020B 960 0
2020A 960 3
2019B 921 0
2019A 921 8
2018B 938 8
2018A 854 3
2017B 830 5
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι