ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 08/2007, ΕΣΟ: 50173, Fide: 25883631

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 960 0
2020A 960 3
2019B 921 0
2019A 921 8
2018B 938 8
2018A 854 3
2017B 830 5
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι