ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 08/2012, ΕΣΟ: 50177 | Fide: 42111722 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1144 0
2023Α 1144 7
2022B 1113 11
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι