ΔΕΛΙΕΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 12/2010, ΕΣΟ: 50189 | Fide: 25884476 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1446 15
2023Α 1430 9
2022B 1312 7
2022A 1329 11
2021B 1313 24
2021A 1126 0
2020B 1126 12
2020A 1052 0
2019B 1052 13
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -