ΔΕΛΙΕΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 12/2010, ΕΣΟ: 50189, Fide: 25884476

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1126 0
2020B 1126 12
2020A 1052 0
2019B 1052 13
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -