ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 09/1993, ΕΣΟ: 50204 | Fide: 25884310 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1475 0
2023Α 1475 5
2022B 1490 9
2022A 1494 0
2021B 1494 0
2021A 1494 0
2020B 1494 1
2020A 1496 8
2019B 1450 7
2019A 1485 16
2018B 1335 0
2018A 1335 12
2017B 1257 7
2017A 1187 6
2016B - 0
Παλαιότερα -