ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 02/2010, ΕΣΟ: 50216 | Fide: 25879642 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 864 0
2023B 864 0
2023Α 864 0
2022B 864 0
2022A 864 0
2021B 864 0
2021A 864 0
2020B 864 0
2020A 864 0
2019B 864 6
2019A 835 6
2018B 830 5
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -