ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΘΩΜΑΗ-ΕΥΘΥΜΙΑ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 50232, Fide: 42104785

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 1
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -