ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 10/2006, ΕΣΟ: 50235 | Fide: 42125448 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 989 0
2023Α 989 0
2022B 989 0
2022A 989 3
2021B 992 0
2021A 992 0
2020B 992 0
2020A 992 3
2019B 960 0
2019A 960 7
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -