ΒΑΡΔΑΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 50245 | Fide: 25846388 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1344 24
2023Α 1343 24
2022B 1349 23
2022A 1237 16
2021B 1133 7
2021A 1101 0
2020B 1101 4
2020A 1092 15
2019B 994 18
2019A 1052 18
2018B 830 18
2018A 921 18
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι