ΒΑΡΔΑΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 50245, Fide: 25846388

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1101 0
2020B 1101 4
2020A 1092 15
2019B 994 18
2019A 1052 18
2018B 830 18
2018A 921 18
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι