ΚΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΚΡΙΤΩΝ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 50274, Fide: 25882740

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1098 0
2020A 1098 10
2019B 1068 0
2019A 1068 21
2018B 910 3
2018A 892 16
2017B 1036 16
2017A - 3
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι