ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 04/2010, ΕΣΟ: 50275 | Fide: 42100178 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 968 4
2023Α 935 11
2022B 966 1
2022A 957 7
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 4
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -