ΚΑΠΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 09/1984, ΕΣΟ: 50276, Fide: 25891219

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1138 0
2020B 1138 5
2020A 1086 0
2019B 1086 0
2019A 1086 7
2018B 1182 0
2018A 1182 9
2017B - 3
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι