ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/1962, ΕΣΟ: 50277 | Fide: 25883062 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι