ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 07/1983, ΕΣΟ: 50278 | Fide: 25883054 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 806 0
2023Α 806 0
2022B 806 0
2022A 806 0
2021B 806 0
2021A 806 0
2020B 806 0
2020A 806 5
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -