ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 02/1994, ΕΣΟ: 50279 | Fide: 25883070 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1192 0
2022B 1192 0
2022A 1192 0
2021B 1192 0
2021A 1192 0
2020B 1192 0
2020A 1192 0
2019B 1192 9
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 4
2016B - 0
Παλαιότερα -