ΤΡΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 50281 | Fide: 25884301 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 966 0
2023Α 966 0
2022B 966 0
2022A 966 0
2021B 966 2
2021A 964 0
2020B 964 1
2020A 968 7
2019B 942 7
2019A 848 4
2018B 837 13
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -