ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 02/2010, ΕΣΟ: 50283 | Fide: 25883097 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 2070 37
2023Α 2063 16
2022B 2037 47
2022A 1677 0
2021B 1677 28
2021A 1577 0
2020B 1577 34
2020A 1644 35
2019B 1383 40
2019A 1356 31
2018B 1029 5
2018A 1019 10
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -