ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 02/2010, ΕΣΟ: 50283, Fide: 25883097

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1577 34
2020A 1644 35
2019B 1383 40
2019A 1356 31
2018B 1029 5
2018A 1019 10
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -