ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 50284, Fide: 25883100

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1422 28
2020A 1115 11
2019B 985 11
2019A 888 12
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι