ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 50284 | Fide: 25883100 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1507 2
2023B 1550 0
2023Α 1550 3
2022B 1561 17
2022A 1515 4
2021B 1502 12
2021A 1422 0
2020B 1422 28
2020A 1115 11
2019B 985 11
2019A 888 12
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -