ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 12/2007, ΕΣΟ: 50285 | Fide: 25863754 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 993 0
2023B 993 0
2023Α 993 0
2022B 993 0
2022A 993 0
2021B 993 0
2021A 993 0
2020B 993 0
2020A 993 5
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -