ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 12/2007, ΕΣΟ: 50285, Fide: 25863754

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 993 0
2020A 993 5
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -