ΝΕΓΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 50290, Fide: 25884298

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 860 0
2020B 860 0
2020A 860 0
2019B 860 0
2019A 860 0
2018B 860 1
2018A 835 3
2017B 830 5
2017A 830 5
2016B - 0
Παλαιότερα -