ΤΕΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 04/2010, ΕΣΟ: 50292 | Fide: 25873067 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 903 0
2023B 903 0
2023Α 903 0
2022B 903 0
2022A 903 0
2021B 903 0
2021A 903 0
2020B 903 0
2020A 903 0
2019B 903 0
2019A 903 6
2018B - 0
2018A - 4
2017B - 1
2017A - 1
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι