ΝΤΟΥΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 03/2000, ΕΣΟ: 50294, Fide: 25884433

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1516 0
2020B 1516 12
2020A 1424 3
2019B 1437 9
2019A 1364 8
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -