ΝΤΟΥΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 03/2000, ΕΣΟ: 50294 | Fide: 25884433 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1552 3
2023B 1553 0
2023Α 1553 2
2022B 1564 9
2022A 1519 4
2021B 1538 7
2021A 1516 0
2020B 1516 12
2020A 1424 3
2019B 1437 9
2019A 1364 8
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -