ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 11/2006, ΕΣΟ: 50296 | Fide: 25884468 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1196 0
2023Α 1196 0
2022B 1196 0
2022A 1196 0
2021B 1196 0
2021A 1196 0
2020B 1196 6
2020A 1232 6
2019B 1113 12
2019A 1069 4
2018B 1061 10
2018A 1113 7
2017B 1109 9
2017A - 4
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι